• Yếu vận động, liệt nửa người sau tai biến mạch máu não

Top